BOSENGI po Okotisa Mikanda (ba documents)


Na sengi ete Bokotisa mikanda oyo na pesi awa, na kati ya dossier na ngai mpe bosalela yango pona makambu ya Azili na ngai