საქმის ასლების მიღების მოთხოვნა


გთხოვთ,მივიღო ჩემი საერთაშორისო დაცვის განცხადების საქმიდან ასლი :