Αίτηση Αναβολής/ Επίσπευσης Συνέντευξης


Παρακαλώ να [επιλέξτε και συμπληρώστε το κατάλληλο]:
1) Αναβληθεί η προσωπική μου συνέντευξη λόγω
2)Να γίνει επίσπευση της προσωπικής μου συνέντευξης λόγω
Σας επισυνάπτω