BOSENGI Bazongisa Sima/Bapusa Pembeni


Nasengi ete [Pona esika oyo esengeli]
1) Bozongisa sima (reporter) kosamba na ngai ya Azili (interview) na tina ete:
2) bo pusa pembeni (rapprocher) kosamba na ngai ya Azili na tina ya :
NA TINDELI BINO MPE: