გასაუბრების გადატანის/დაჩქარების მოთხოვნა


გთხოვთ [აირჩიეთ და აღნიშნეთ შესაბამისი]:
1) გადაიდოს ჩემი პირადი გასაუბრება , შემდეგი მიზეზის გამო
2) დაჩქარდეს ჩემი პირადი გასაუბრება , შემდეგი მიზეზის გამო
თან ვურთავ