მთავარი მონაცემების შეცვლის მოთხოვნა[აირჩიეთ და აღნიშნეთ შესაბამისი ქვემოდან]

1) გთხოვთ,შეცვალოთ ჩემი შემდეგი მონაცემებ
Παρακαλώ όπως προβείτε στην αλλαγή των κάτωθι στοιχείων του ανήλικου τέκνου μου

პირადი მონაცემების დასადასტურებლად თან ვურთავ ჩემს მფლობელობაში არსებული ორიგინალი დოკუმენტის 1(რომელსაც წარვადგენ თავშესაფრის სამსახურში),ასლს
[აირჩიეთ შესაბამისი ქვემოდან]