داواکاری بۆ جیاکردنەوەی دۆسیەکان


کە هەستن بە جیاکردنەوەی داواکاریەکەم بۆ مافی پاراستنی نێودەولەتی لەداواکاریەکەی نێر/ـمێ
پەیوەندی خێزانی
هەستن بە جیا کردنەوەی داواکاری مافی پاراستنی نیودەوڵەتی مێرد منداڵەکەم
Σας επισυνάπτω