قانوني مرستې غوښتنهموضوع: «د وړیا قانوني مرستې چمتو کولو لپاره غوښتنه - د پناه غوښتنې خدماتو وکیلانو راجستر کې ثبت شوي وکیلانو څخه اختیار»
زه د قانون 4636/2019 (A'169) د 71 مادې 3 قانون سره سم د وړیا قانوني مرستې چمتو کولو غوښتنه کووم چې د وزارت د ګډې پریکړې شمیره 12205 / 9.9.2016 (د دولت جریده B 642864) ته په پام سره ، په دوهم مثال کې د اداري کړنالرې په شرایطو کې (د 4636/2019 قانون له 92 څخه تر 97 مادې پورې).
د پنا غوښتې خدمت ثبت وکیلانو ته د واک چمتو کول ترڅو دا پروسه پلي کړي "قانوني/حقوقي مرستې او استازی توب د غوښتونکي لپاره په دویم پړاو کې "
زه د پناهندګۍ د خدمتونو یو د لاندې لست شویو وکیلانو څخه چې دلته ضمیمه شوي او چې زما د قضیې سره ګمارل شوی دی، د وزارت د پریکړې داحکامو سره سم لاندې حوالې شمېرې "3686/19-2-2020" د نړیوالې محافظت لپاره غوښتونکو ته د قانوني مرستې چمتو کول" (B΄ 1009) د پورته ذکر شوي قرارداد جایزه ورکولو پریکړې کاپي ښودلو / وړاندې کولو سره پرمخ ځي، زما د نمایندګۍ لپاره په هر اړین اقدام کې په نړیواله کچه د محافظت اداري پروسیجر په جریان کې او په ځانګړي توګه:
- زما په استازیتوب زما د نړیوال محافظت غوښتنلیک باندې د منفي پریکړې په مخالف د استیناف (اپیل) چمتو کولو او سپارلو لپاره، او [د یو غوښتنلیک سره چې په هیواد کې زما د پاتې کیدو غوښتنه کوي)، ترڅو ما د قانون 4636/2019 سمون سره سم د وړتیا پر وړاندې مخامخ کړي لکه څنګه چې تعدیل او په پلی شوی دي، زما د استیناف د اوریدلو پرمهال د استیناف کمیټه، کله چې په کوم چې پرخپل وخت ټاکل کیږي.

- کمیټې ته حاضر کیدل ، د تفاهم/یادداشت سپارل، د اپیل کومکي یا اضافي اساسات وړاندې کول، یا کوم بل سند یا ثبوت وړاندې کول، چه زما په غوښتنه صادر، زما هیله د نزدې ناستې لپاره او چه هر اړونده برعکس بیان رد کړم دعامه ناستې لپاره. د وړتیا کمیټې په وړاندې په هر اوریدلو کې زما حاضریدل او زما استازیتوب کول. د ځنډ غوښتنه کول او په عمومي ډول د هر مناسب ګام اخیستل، د دوې په ساینسي او قانوني نقطه نظر کې، زما د بشپړ او مؤثره نمایندګۍ لپاره د استیناف کمیټې په وړاندې اندازه کول.

- پورته ذکر شوی وکیل باید د پناهندګۍ خدمت سیمه ایز / مرکزي خدماتو یا کوم بل خدمت ته حاضر شي او غوښتنه وکړي چې زما د دوسیې څخه اسناد (په چاپ شوي یا ډیجیټل شکل کې) ورکړل شي او زما استازیتوب د پناه غوښتنې پروسې پرمهال په دوهم اقدام کې.

- د وړ چارواکو نه وړاندې د پناه غوښتنې دوهم اداري کړنلاره/پروسیژر په جریان کې زما د نمایندګۍ په اړه کوم اقدام وکړئ حتی که دا په روښانه توګه نه وي ذکر شوي.

لاسلیک کونکي ، که چیرې هغه لا دمخه د اپیل نه وي وړاندې کړې، مکلفیت لري چې خپل ځان په ټاکل شوي وخت او وخت کې حاضر کړي چې د هغې وکیل / وکیل لخوا تعین شوی و، لکه څنګه چې پورته یادونه شوې ده ، د لومړۍ قدم پریکړې پرخلاف خپل استناف/اپیل وړاندې کړئ. په شخصی ډول، لکه څرنګه چه د احکامو لخوا چمتو شوی ماده 78 برخه 3 د قانون 4636/2019، لکه څنګه چې د L4686 / 2020 د 11 مادې مطابق تعديل او پلي کړی دی. د قراردادي څخه د اجباري غلطي په صورت کې، هغه مکلف دی/ده چې د راجستر وکیل په وخت خبر کړي، ترڅو دوی وکولی شي د هغه پرځای د هغه په وړاندې استیناف غوښتنه وکړي، د پورته ذکر شوي احکامو پراساس. د دې مکلفیت سرغړونه یا د وکیل سره اړیکو ته د ځواب نه ورکول، کوم چې مناسب/معقول نه وي ، د حکم یا اجازې جزوی لغوه به تشکیل کړي ، او یوازې وکیل ته د حکم په پام کې نیولو سره چې استیناف غوښتنه وکړي، په دې صورت کې لوی څارنوال د دې اجازه سره سم له دې ځانګړي مکلفیت څخه خوشې کیږي، چې د دې واک لاندې ترسره کیږي.

لاسلیک کونکی دلته ددې جوزیاتو په اړه پوه شوې و هغه ژبه چې دا پرې پوهېده او زه صادروم چې زه د اجازه لیک له جوزیاتو سره موافق یم او د پناه غوښتنې د خدمتونو د وکیلانو لپاره د راجسټر وکیلانو لخوا د وړیا قانوني مرستې ماهیت، اندازې او د عمل پلي کول سره موافق یم. « دغوښتونکو سره قانوني مرسته او استازیتوب کول په دویم قدم کې».

په نهایت کې، زه د پناه غوښتنې خدماتو لخوا راجسټر شوي وکیلانو څخه یو وکیل ته اجازه ورکوم چې زما قضیه ته به وګمارل شي، چې زما د دوسیی څخه اړونده اسنادو (ډیجیټل) کاپي ترلاسه کړي