سایت درخواست

Migration.gov.gr

وزارت مهاجرت وپناهندگی تعدادی ازخدمات اداری ومقررات درخواست هارابه صورت الکترونیکی ارائه می دهد. بنابراین برای اقدامات زیرمراجعه حضوری شما در ادارات مربوطه محلی ضروری نیست.

Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων που υποβάλλονται τις τελευταίες ώρες, παρατείνεται η λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στην Προκήρυξη ΜΑ 1/2020 έως την Τρίτη 08/12/2020 και ώρα 10:00. Διαβάστε την ανακοίνωση

Υποβολή Αίτησης Σ.Ο.Χ.

Για την υποβολή της αίτησής σας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υπ' αριθ. ΜΑ 1/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Δείτε εδώ το κείμενο της πρόσκλησης.
ΕΚΛΕΙΣΕ
Τηλ. υποστήριξη: 10 π.μ – 12 μ.μ. στα τηλέφωνα  213.136.1367 και 213.136.1255
faDari - Farsi
faDari - Farsi en_USEnglish elGreek es_ESSpanish psPashto zh_CNChinese ka_GEGeorgian ckbKurdish roMoldavian amAmharic tiTigrinya hi_INHindi lnLingala