د پناه غوښتنې خدمتونه قانوني مهاجرت

که تاسو دمخه نیمه نوم لیکنه (راجستر) شوي یاست، نو تاسو کولی شئ دلته کلیک (کیکاګئ) وکړئ تر څو بشپړ آنلاین فارم ثبت کړئ

Login instructions can be found here.

که تاسو غواړئ پوه شئ چې ایا تاسو لپاره د PAAYPA نمبر ټاکل شوی، دلته کلیک (کیکاګئ) وکړئ

In case you wish to know whether you have been allocated with AFM, please click here.

psPashto