Νόμιμη Μετανάστευση

Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής προχώρησε στη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας είναι δυνατή:
α) Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για ανανέωση Άδειας Διαμονής και χορήγηση Άδειας Διαμονής για εξαιρετικούς λόγους
β) Η δέσμευση ημερομηνίας επίδοσης (e-ραντεβού) Άδειας Διαμονής στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
γ) Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μετάκλησης για απασχόληση σε αγροτικές εργασίας (κατά παρέκκλιση διαδικασία)

Οδηγίες για την διαδικασία της εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μπορείτε να βρείτε εδώ.
Τα στοιχεία της Άδειας Διαμονής που είναι έτοιμη για επίδοση, εμφανίζονται στην Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας.

elGreek